Skip links
20946035-min

Митнически услуги

Митническо представителство - Износ

Ако изнасяте продукти за държави извън ЕС, Вие трябва да декларите това пред Митническите власти. Не трябва да начислявате ДДС на тези стоки, но трябва да разполагате с доказателство, че стоките са напуснали ЕС.

Акцизно представителство пред митническите власти

Водене и следене на данъчни складове.

Попълване на акцизни документи.

Месечно следене на акцизни обекти.

Митническо представителство - Внос

При внос икономическите оператори заплащат вносни мита на стоки, който влизат в Европейския съюз от страни извън него. Вие сте длъжни да ги декларирате пред митническите власти, ако стоките са предназначени за ЕС.

  1. Допускане за свободно обръщение – Една от най-честите митнически процедури е допускане за свободно обръщение на стоките внесени в ЕС. Вие трябва да декларирате стоките си пред Митница, за да може да се определи колко ще са митническите Ви налози, които трябва да заплатите.
  2. Опростена Митническа Декларация – В тази процедура се попълва не пълна митническа декларация за внос и се декларира на бази фактура или друг търговски документ, който се явява не окончателен за внос-а. Окончателна декларация се подава впоследствие. При предоставяне на разрешително за внос по опростена процедура.
  3. Митнически и временен склад – Стоки извън ЕС могат да бъдат складирани под режим „Митническо складиране“, за да може да не се платят веднага налозите на стоката. Този режим може да бъде предимство при определени случаи, както и при евентуалното реекспортиране на стоката извън ЕС.
Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри работата ви в мрежата. Вижте настройките си за поверителност, за да научите повече.