logotype

Бъди промяната, която желаеш да видиш в света

image1 image2 image3 image4

 

 

 

за нас

Митническата ни агенция е създадена през 1991 година.

 

Юридически представители са ЕТ ”Илка Стойчева” и “ДЕИ 2007” ЕООД.

 

Регистрирани са  в Районен съд гр. Пловдив,  с основен предмет на дейност – комплексно митническо обслужване. 

 С годините към предлаганите услуги за митническо оформяне на документи и представителство пред митница, се добавят спедиция, складиране във временен и митнически склад, транзитиране на стоки,  интрастат, сервиз на акцизни стоки, с митническо представителство и логистика.

Нашата компанията предлага цялостно митническо обслужване, като може да осигури набавянето на всички видове сертификати, лицензи, разрешителни и др., носи пълната отговорност за коректното попълване, завеждане в съответното митническо учреждение и съхранение на документите, както и извършва всички дейности по упражняването и закриването на икономически режими.

 

Обслужването се извършва от млад и компетентен екип.

 

Фирмите са лицензирани от Министерство на Финансите и Агенция Митници.

Член е на Български съюз за митническо и външно търговско обслужване.

 

 

 

 

2012  copyright  www.customsagency.eu